Fakta - HVB Virserum

HVB Virserum tar vi emot ensamkommande flyktingungdomar 14-18 år enligt SoL, som söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Verksamheten ligger i ett fint och mycket trivsamt villaområde centralt i Virserum med närhet till såväl natur och insjön som grundskola, butiker och kollektivtrafik.

I Virserum finns goda förbindelser med kollektivtrafik till närliggande större orter som Hultsfred, Vimmerby och Vetlanda.

Mål

Vårt mål är att se till den enskildes situation och behov, fokus ligger i att skapa trygghet och en stabil grund för våra ungdomar att stå på. Grunden i en stabil integration ligger i trygghet och självkänsla. Ungdomen ska få sina grundläggande behov tillgodosedda, få stöd i sin identifikationsprocess, få ett gott och respektfullt bemötande samt en utvecklande integration.

Våra ungdomar får undervisning i det svenskaspråket från första dagen! Vi har lärare anställda på boendet för att kunna maximera ungdomens språkutveckling, ingen ungdom ska behöva vänta på kunskap och utveckling. Utöver vår verksamhetssatsning på språkkunskap har vi självklart ett nära samarbete med skolorna i närområdet för en snabb skolstart.

I Virserum finns goda förbindelser med kollektivtrafik till närliggande större orter som Hultsfred, Vimmerby och Vetlanda.

Ungdomens behov av stimulans och aktiviteter tillgodoses på individ- och gruppnivå. Vår verksamhet erbjuder de boende olika fritids och idrottsaktiviteter, det finns en aktivitet för alla och idrotten möjliggör för gemenskap och integration.

Ungdomen är delaktig i det dagliga arbetet så de klarar att leva ett självständigt liv när de flyttar ifrån boendet. Däri ingår bland annat att lära sig att sköta sin hygien, kunna laga mat, tvätta sina kläder samt att hålla rent efter sig.

Verksamheten stöttar ungdomen i att behålla kontakter med anhöriga och annat nätverk om så önskas.

Fakta HVB Virserum

GEOGRAFI
  • 2 mil från Hultsfred, 3 mil från Vetlanda.

UPPTAGNINGSOMRÅDE
  • Hela landet

INSKRIVNINGSFÖRFARANDE
  • Ansökan direkt till verksamheten.

SPRÅK
  • Engelska
  • Arabiska
  • Dari
  • Tolkar finns alltid tillgängliga vid behov

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
  • Tillståndsbevis utfärdat av IVO
  • Vi samarbetar tätt med både skolor och föreningar i närområdet
  • Motiverande samtal ligger till grund i vårt dagliga arbete och vi arbetar utefter BBIC

Vi har lediga platser!
- Kontakta oss på:

Kontakt